Yönetim Ve Yazılım

Yazılımla yönetim arasında ciddi bir ilişki vardır.

Yönetim yazılımın gerekli olduğuna karar verir. Yazılıma ayrılacak bütçe, zaman, yazılımın hedefi yönetimin kararlarına göre şekillenir.

Yönetim bir yandan yazılım üzerinde karar verirken, öbür yandan şirketin en önemlisi personel olmak üzere, diğer kaynakları üzerinde de hüküm sahibidir. Geliştirilmesinden kullanımına personelin yazılımla etkileşimi yönetimin sorumluluğundadır.

Yazılım bir problemi çözmek için geliştirilir. Problemin iyi anlaşılması, eldeki teknolojilerle çözülecek şekilde modellenmesi ve bu modele göre çözümün gerçeklenmesinin adım adım takibi gerekir.

Yönetimin hedefi bu süreci maksimum randımanla bitirmektir.

Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel