ORGANİSYON RUHU

Peter Drucker'ın Management (Yönetim) kitabının Organizasyon Ruhu kısmından çıkarılan bir kısa bir özet:

  • Organizasyonun amacı sıradan insanlara sıradışı şeyler yaptırmaktır.
  • Hiç bir organizasyon dehaya bağımlı olmamalıdır. Deha güvenilir olmayan ve kıt bir kaynaktır.
  • Organizasyon sıradan insanlara daha iyi performans yaptırabilmelidir.
  • Organizasyon üyelerinin bireysel zayıflıklarını nötralize edebilmelidir.
  • İyi bir performans elde edilmesi tatmini üzerine kurulmayan insan ilişkileri özde zayıftır ve vasat bir ruhsal durum oluşturur.
Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel