George Boole ve Boole Cebri

1870'li yıllarda İngiliz bir matematikçi farklı bir cebir geliştirdi.

Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel