Kaizen ve Sürekli İlerleme

Kaizen Japonca sürekli ilerleme anlamına gelen bir kelimedir. Kai değişim, Zen iyi olmak kelimelerinden türemiştir.

Aslında Japon kültürünün bir parçası olan kavram, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, Japon yönetim felsefesinin yapıtaşı olmuştur.

Burada önemli olan nokta, hepimiz için ölümcül derecede gerekli olan bir kavramın tek kelime ile ifade edilebilmesidir. Bu bile, bunu yapan toplum için büyük başarıdır ve bunu yapan toplum, dünyanın en sıradışı ekonomik ilerleyişini başarmış bir ülkenin toplumudur.

Aşağıdaki videoda Masaaki Imai kendisi kaizen felsefesini anlatıyor..

Kaizen Institute

Kaizen Institute Massaaki Imai tarafından kurulmuştur.

www.kaizen.com

Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel