MİKROİŞLEMCİLERİN TARİHİ

1947 yılında transistör icat edildi. Bu devrimsel gelişme ile artık var/yok durumunu lamba ile ifade etme gerekliliği ortadan kalktı. Kısa bir zaman içerisinde transistörlerin bir paketin içinde toplanarak devrelerin yapılmasına imkan veren IC (Integrated Circuits) ortaya çıktı.

Texas Instruments firmasından Jack Kilby isimli bir bilim adamı IC 'yi geliştirdiği için Nobel Ödülü aldı.

Entegre devrelerin gelişmesi mikroişlemcilere giden yol için önemli bir adımdı. Bir Japon hesap makinası firması Busicom Intel'den bir özel entegre devre yapmasını istedi.

Bu iş için Intel'de Ted Hoff ve Frederico Fagin görevlendirildi. Ted Hoff bir özel durum yerine her istenen duruma göre ayarlanabilecek tipte bir chip geliştirme yoluna gitti. Ve sonuç olarak ortaya ilk mikroişlemci 4004 çıktı.

Yıl 1971'di

Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel