İNTERNET TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

  • 1962: MIT'den Leonard Kleinrock internet bağlantısının temeli olan Paket Anahtarlama Teorisini geliştirdi.
  • 1965:MIT'den Lawrence Roberts bir Massachusetts bilgisayarı ile bir California bilgisayarını telefon hattı üzerinden birbirine bağladı.
  • 1969: ABD deki 4 üniversiteyi (UCLA, Stanford Research Institute, UCSB, and the University of Utah) birbirine bağlayan ARPANET oluştu. Bu İnternetin başlangıcıydı. Daha sonra diğer üniversiteler hızla bu ağa katıldı.
  • 1972:Ray Tomlinson tarafınadan ARPANET'e email uygulandı. Ray kullanıcı adı ve adresi birleştirmek için @ işareti kullandı.
  • 1970ler: BBN den Bob Kahn TCP/IP yi ortaya attı.
  • 1972: Telnet başladı
  • 1973: FTP başladı.
  • 1989: Internetteki bilgili indexlemek için Peter Deutsch ve takımı Montrealda McGill Universitesinde Archiey isimli bir yazılım geliştirdiler. Bu yazılım açıkta olan FTP lerdeki bilgileri indexliyordu.
  • 1989: Tim Berners-Lee ve arkadaşları Avrupa Parçacık Fiziği merkezinde (CERN) internette bilgi iletimi için World Wide Web protokolünü ortaya attı.
  • 1993:Marc Andreessen ve takımı Mosaic isimli bir web browser yaptılar.Marc Andreessen daha sonra Netscape şirketine geçti ve efsanefi Netscape Browser doğdu.
Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel