Yazılım Projesi

Aşağıdaki resimde, yazılım projesinin evrensel problemli yapısı son derece güzel bir şekilde özetlenmiş.Aslında bütün yazılım projeleri, en başarılı olanları dahil, bu süreçteki negatifliklerden payını alır. Zaten önemli olan, problemleri mümkün olan en aşağı seviyeye çekmektir.

 • Müşteri Nasıl Açıkladı
 • Proje yöneticisi nasıl anladı
 • Analist nasıl tasarladı
 • Programcı nasıl yazdı
 • İş danışmanı nasıl tanımladı
 • Proje nasıl dökümante edildi
 • Program olarak ne kuruldu
 • Nasıl ücretlendi
 • Nasıl destek verildi
 • Müşteri gerçekte ne istiyordu

Başarısızlığın Sebebine Dair

IT projelerinde başarısızlıkların yarıdan çoğu yönetimsel sebeplerden kaynaklanıyor. Yalnızca %3 gibi bir oranda teknik sebepler yüzünden başarısızlık yaşanıyor. Şimdi Forbes'daki bir makale üzerinden olaya bakalım:

 • İyi tanımlanmamış veya hiç tanımlanmamış çıktılar
 • Liderlik eksikliği
 • Yöneticilerin 'Biz IT'den anlamayız' yaklaşımı
 • Yetersiz iletişim. Olayların içyüzünün kişiler arasında eksik aktarımı
 • Plan ve zaman çizelgesi olmaması
 • Kullanıcı testinde eksiklik, yada geri dönüşleri alamamak
 • Yanlış problemi çözmek

kaynak

Yukarıdaki makale genel olarak özellikle yazılımda ileri olan ABD eksenli yazılmış. Yani orada bile yaşanan sorunlar. Öte yandan Türkiye'de kendine özgü problemler var. Aslında bu kendine özgü problemler yukarıdaki maddelerin türevi.

 • Özellikle KOBİ'lerde patronların yazılımı basit iş görmesi. En azından basit işe yaptığı muameleyi yapması. Bir yeni mezunu alıp, ciddi, riskli bir projeyi bitirmesini beklemesi.
 • Plansızlığın ve hedefsizliğin had safhada olması. Bir program lazım, ama acil, haftaya bitmesi gerekiyor.
 • Yazılımcıların sürekli işten kaytaran yatan adamlar olarak görülmesi. Aslında daha kısa zamanda çözülecek problemleri, kasten uzun zamanda çözdüklerinin düşünülmesi. Belki bunda kısmen haklılık payı var. Ancak burada başka bir madde devreye giriyor.
 • İşin başındakileri sürecin içindeki teknolojileri neredeyse hiç, ama cahilliğin tepe noktasında hiç seviyede bilmediklerinden süreci gerektiği gibi yönetememeleri. Hatta daha kötüsü, yaptıkları yorumlarla, aldıkları önlemlerle(!) süreci daha da kötü hale getirmeleri. Bu şekilde yazılımcılarda motivasyonu düşürmeleri. Bunların hepsi teknik bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor. (O yüzden biz Unizayn sitesinde, temel teknik bilgiler diye bir kısım açtık. Burada en azından fikir sahibi olunması gereken konuları işliyoruz.)
Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel