Toyota yönetim anlayışı, JIT (Just In Time Production)

1912'de doğmuş 1990'da ölmüştür. Toyoda ailesi mensubu değil bir Toyota çalışanıdır.Kendisi başta Just In Time kavramı Jidoka ve 7 İsraf, olmak üzere, 5 Neden Analizi’nin ve Kaizen Kavramı’nın temeli’nin kısacası Toyota Evi‘nin mimarıdır. Japon Otomotiv Endüstrisi’ni Amerikan Otomotiv endüstrisi ile rekabet edebilecek seviyeye getiren bir dehadır. Savaştan sonra Amerika’ya gidip Genchi Gembutsu yapan Taiichi Ohno süpermarketlerdeki gözlemlerini otomotiv endüstrisine uyarlayarak bugün üretim planlamada çığır açan Kanban’ın yaratıcısı olmuştur. Kokarcanın Son Fırsatı’nda da anlattığı gibi her fırsatın bir zorluktan yaratıldığını düşündüğünden; bu sistemin temelinde her problemi fırsat gören “No Problem, Big Problem” anlayışı yatmaktadır.

Üç Düşman: Muda, muri, mura

. Muda: İsraf, katma değeri olmayan verimsiz faaliyetler. Bekleme, fazla üretim,gerekenden fazla işlem yapma,hata-onarım, fazla/az taşıma, fazla stok, gereksiz hareket. Muda ana işe katkı sağlamaz. Yalın Yönetim, her tür mudanın ortadan kaldırılarak verimliliğin artırılması esasına dayanır.

“Muri” ise kısaca; makina, ekipman ve insana kapasitesinin üzerinde iş yüklemek olarak tanımlanabilir. Kısa dönemde bir kazanç elde ediliyor gibi görülse de, ekipmanda arızalanmalara veya çalışanda kaza ve meslek hastalıklarına sebebiyet verebilir. Sonrasında daha ciddi problemlere yol açabilir. Üretim planlaması ve üretim miktarının düzenli olmadığı, geçici olarak yükselip alçalarak dalgalanmaların oluşması durumuna da “Mura” diyoruz.

Çokları kod yazabilir. Çok azı organize olup bir ürün çıkarabilir. Daha da azı onu yaşatabilir.


© Copyright 2017

Admin Panel